Ποια έγγραφα ταυτοποίησης δέχεται το Facebook;

Αν χρειάζεται να επιβεβαιώσετε το όνομά σας στο Facebook ή αν δεν έχετε πλέον πρόσβαση στο λογαριασμό σας, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας στείλετε το αντίγραφο ενός εγγράφου στο οποίο αναγράφεται το όνομά σας. Έχετε αρκετές διαφορετικές επιλογές στη διάθεσή σας για αυτή τη διαδικασία, όπως επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης με φωτογραφία, έγγραφα ταυτοποίησης από μη κυβερνητικούς φορείς, επίσημα πιστοποιητικά ή άδειες που περιλαμβάνουν το όνομά σας ή άλλα έντυπα, π.χ. κάρτες συνδρομής σε περιοδικά ή επιστολές.
Σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων και με σκοπό την αποτροπή τυχόν κατάχρησης, μπορεί να ζητηθούν συγκεκριμένα είδη δημόσιων εγγράφων ταυτοποίησης. Για παράδειγμα, οι χρήστες που επιθυμούν να προβάλουν διαφημίσεις με πολιτικό περιεχόμενο πρέπει να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους υποβάλλοντας συγκεκριμένο δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης
Μάθετε περισσότερα για το τι συμβαίνει με το έγγραφο ταυτοποίησής σας αφού το στείλετε στο Facebook.
Πρώτη ομάδα
Μπορείτε να μας στείλετε ένα από τα έγγραφα της πρώτης ομάδας για να επιβεβαιώσετε το όνομά σας ή να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Οτιδήποτε μας στείλετε πρέπει να περιλαμβάνει είτε το όνομα και την ημερομηνία γέννησής σας είτε το όνομα και τη φωτογραφία σας.
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Άδεια οδήγησης
 • Διαβατήριο
 • Πιστοποιητικό γάμου
 • Επίσημα έγγραφα για την αλλαγή του ονόματός σας
 • Προσωπικό ασφαλιστήριο ή ασφαλιστήριο αυτοκινήτου
 • Δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. κάρτα ατόμου με ειδικές ανάγκες, SNAP, δημόσιο πιστοποιητικό ταυτότητας, κάρτα συνταξιοδότησης)
 • Πράσινη κάρτα, άδεια παραμονής ή έγγραφα μετανάστευσης
 • Ταυτότητα φυλής
 • Εκλογική ταυτότητα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βίζα
 • Επίσημο αποδεικτικό ηλικίας
 • Άδεια μετανάστευσης
 • Φορολογικό πιστοποιητικό
Δεύτερη ομάδα
Αν δεν έχετε κανένα έγγραφο από την πρώτη ομάδα, μπορείτε να μας στείλετε δύο διαφορετικά έγγραφα από τη δεύτερη ομάδα. Το όνομα που αναγράφεται στα έγγραφα που θα μας στείλετε θα πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στο προφίλ σας.
Σημειώστε ότι αν δεν έχετε πλέον πρόσβαση στο λογαριασμό σας, μπορεί να σας ζητήσουμε να υποβάλετε ένα έγγραφο από τη λίστα το οποίο να περιλαμβάνει επίσης τη φωτογραφία ή την ημερομηνία γέννησής σας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ταιριάζουν με τα αντίστοιχα στοιχεία στο λογαριασμό σας στο Facebook. Εφαρμόζουμε αυτό το πρόσθετο προληπτικό μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι πρόσβαση στο λογαριασμό σας έχετε μόνο εσείς.
 • Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού
 • Κάρτα μέσων μαζικής μεταφοράς
 • Επιταγή
 • Πιστωτική κάρτα
 • Αποδεικτικό απασχόλησης
 • Κάρτα βιβλιοθήκης
 • Αλληλογραφία
 • Απόκομμα συνδρομής σε περιοδικό
 • Ιατρικό μητρώο
 • Κάρτα μέλους (π.χ. κάρτα συνταξιοδότησης, κάρτα μέλους συνδικαλιστικού οργάνου ή εργασιακή ταυτότητα)
 • Απόκομμα μισθοδοσίας
 • Άδεια
 • Σχολική ταυτότητα/Φοιτητικό πάσο
 • Σχολικό αρχείο
 • Κάρτα κοινωνικής ασφάλισης
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ
 • Φωτογραφία από βιβλίο αποφοίτησης (σκανάρισμα ή φωτογραφία της συγκεκριμένης σελίδας)
 • Κάρτα αφοσιωμένου πελάτη
 • Συμβόλαιο
 • Οικογενειακό μητρώο
 • Πτυχίο
 • Θρησκευτικά έγγραφα
 • Πιστοποιητικό διαπίστευσης ή επαγγελματικό πιστοποιητικό
 • Επαγγελματική άδεια
 • Εκλογική κάρτα
 • Ασφάλεια υγείας
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης
 • Κάρτα κοινωνικής αλληλεγγύης

ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΕΣΤΕΙΛΑ ΣΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ/ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ (https://www.facebook.com/help/159096464162185/#grouptwo)